Meme Kanseri Nasıl Tedavi Edilir?

Çağımızın en önemli kanser türlerinden birisi de meme kanseri. Özellikle 20 yaş ve üzeri kadınlarda sıkça görülür. Genellikle sütün üretildiği, memelerin lobüllerinde veya memedeki süt kanallarında görülür. Araştırmalara göre her 8 kadından 1’inde meme kanseri görülmektedir. Bunun yanında 100 kadına karşılık 1 erkekte de meme kanserine rastlanmaktadır. Meme kanserinde erken teşhis sonucunda tedavinin başarı oranı %90’dır.

Meme Kanseri Tanısında Kullanılan Yöntemler Nelerdir?

Mamografi: Meme dokusunun röntgen ışınlarıyla incelenmesi yöntemidir. Tanı amaçlı ve tarama amaçlı olmak üzere iki farklı şekilde uygulanır.

Ultrasonografi: Ses dalgalarının dokulardan geri yansımasıyla uygulanan bir yöntemdir.

Galaktografi: Meme başından içeriye ilaç verilerek süt kanallarının incelenmesi yöntemidir.

İnce iğne biyopsisi: Standart enjektörle hücresel düzeyde örneğin mikroskop altında incelenmesidir.

Kalın iğne biyopsisi: Kalın enjektörle doku parçası alınması ve incelenmesidir.

Stereotaksik biyopsi: Kitlenin yerinin özel bir cihazla tespit edilip o bölgeden örnek alınıp incelenmesidir.

Stereotaksik işaretleme: Yine özel bir cihazla kitlenin bulunduğu yeri tespit edip, o bölgeye ince bir tel bırakılması yöntemidir.

Cerrahi biyopsi: Ameliyat ile kitlenin tamamının alınıp, mikroskop ile incelenmesi yöntemidir.

Meme Kanserinin Evreleri Nelerdir?

Meme kanseri; birinci evre, ikinci evre, üçüncü evre ve dördüncü evre olmak üzere toplamda dört farklı evreden oluşur.

Meme Kanseri Tedavisi Nasıl Yapılır?

Meme kanseri tedavisi; Cerrahi tedavi, Radyoterapi (ışın tedavisi), Kemoterapi (ilaç tedavisi), Hormonoterapi (Hormon Tedavisi)

1) Cerrahi Tedavi

Genellikle kanser tedavisinin ilk aşaması olarak da bilinir. Kanserli dokunun cerrahi yöntemle çıkarılması ile başlar, Sentinel lenf biyopsisi yapılır ve gerek görülmesi durumunda koltuk altı lenf bezleri de temizlenir.

2) Radyoterapi

Cerrahi müdahaleye rağmen; kanserli doku hücreleri kalma olasılığına karşın uygulanan bir tedavi yöntemidir. X ışınlarının meme bölgesine ve koltuk altına uygulanması ile yapılır.

3) Kemoterapi (ilaç tedavisi)

Kanserli hücrelerin öldürücü ilaçla tedavi edilmesi yöntemidir. 4 ile 6 kür olarak uygulanır.

4) Hormono Terapi (hormon tedavisi)

Bazı kanser hücreleri; içerdiği hormon reseptörleri nedeniyle östrojone duyarlı olabiliyor. Yani bu hormon kanser hücrelerinin büyümesine ve artmasına neden olabilir. Hormon tedavisinde amaç; östorojene duyarlı hücreleri ortadan kaldırarak kanserin büyümesini ve gelişmesini engellemektir.

Yorum yapın