Kadınların Suç İşleme Oranları

Kadınlar, yaptıkları her şeyleri gizli tutarlar. Bu tarihte de böyle olmuştur. İşlenen suçlar her zaman açığa çıkmamıştır… Kadınlar suçları işlerken zekâsını kullanır. Kadınlar çok zekidir. Bu zekiliğini bir cinayet işlerken veya hırsızlık yaparken de kullanır. Erkeklerin aklına gelmeyeceği şeyleri düşünerek bunları uygular. Suç tablolarına bakıldığında en çok erkekler suçu işleyen olarak gözükür. Erkekler kadınlara oranla daha fazla suç işler ancak kadınların da çokça suç işlediği bilinir. Kadınlar arka planda kaldıkları için suçlarda hep gölgede kalmıştır.

Kadınların Suç İşleme Oranları

Kadınların işledikleri suçlara bakıldığında çok çeşit yoktur. Ağır suçlarda pek görülmez. Kadim tarih de pek çok kadın işini erkeğe yaptırıp suçu örtmüştür. Burada kadın zekâsını ve kadınlığının etkileyiciliğini kullanmıştır. Genelde olgun kadınların daha fazla suç işlediği görülür. Suç işlemede etkili olan faktörler; eğitim durumu, psikolojik durumu ve yaşadığı bölge etkilidir. Kadınlar işe başladıklarında aciz erkekler egemenliklerini kaybederler.

Ancak güçlü erkekler her zaman güçlü kadınlar isterler. Ve hiçbir zaman egemenliklerini kaybetmezler. Her iki tarafta birbirine etkindir ve saygılıdır. Bu da suç oranının azalmasına yardımcı olur. Kadın veya erkek suçtan uzak durur. Suç işleme oranlarına bakıldığında %85 erkekler % 15 kadınlar gelir.

Kadınların Suça İten Faktörler

Kadın ne kadar şiddet görürse o kadar şiddet gösterir. Kırsal kesimlere bakıldığında kadınların bastırılmış olduğu görülür. Nedeni ise kadınlar eğitim görmemiş, kendilerine hiç güvenleri olmamış. Erkeğin etkisi altında kalmışlar ve bu yüzden de kırsal kesimlerde kadın suç oranı oldukça azdır. Kadın da, annelik sorumluluk duygusu olduğu için suç işlemeye yatkın değildir denilse de bu %50 doğrudur. Çünkü annelik duygusu ile bir anne her şeyi yapabilir.

Çocuğunun işlediği suçu bile üstlenir. Bunu yapan yine bir kadındır. Genelde erkek ile başlayan şiddet kadınla bir şekilde devam eder. Kadın, bunu her şekilde yapabilir. Fiziksel veya psikolojik suçlar işleyebilir. Ancak kadınlar asla erkekler kadar ağır suçlar işlemez. Toplumda roller vardır. Bu roller her zaman suç işlemede etkilidir. Kadın, erkeğe göre hafif suçlar işler. Bu yüzden de kadınların fiziksel suç işlediği pek görülmez.

Yorum yapın