Çocuklarda Öğrenme Güçlüğü/Disleksi

Çocuklarda Öğrenme güçlüğü/Disleksi, bir çocuğun zekâsı normal yada normalin üstünde olmasına rağmen;

 • Dinleme
 • Düşünme.
 • Anlama
 • Kendini ifade etme.
 • Okuma, yazma.
 • Matematik becerilerinde kavrama güçlüğü
 • Derslerde yaşıtlarına göre zekâsından düşük başarı göstermesi

Gibi durumlara verilen psikolojik rahatsızlığın adıdır.

Çocuklarda öğrenme güçlüğü ve algılama sorunu çocuğun doğumu ile başlamaktadır. Yaşam boyu devam edebilen bir bozukluktur. Dil gelişimi ve kullanımı, konuşma, okuma-yazma, matematik becerilerini etkileyen bir sorundur. Bundan dolayı bireyin eğitimini, mesleğini, sosyal ilişkilerini, günlük aktivitelerini etkilemektedir. Beyindeki farklılıklar öğrenme, yorumlama gibi becerilerin bir veya bir kaçında ortaya çıkan aksamalarla anlaşılabilir.

Çocuklarda Öğrenme Güçlüğü Nedenleri

Kesin olarak nedeni bilinmemekle birlikte;

Genetik Etmenler: çocuklarda öğrenme güçlüğü genetik etkenlerden kaynaklı olabilir.

Beyin Hasarı: Hafif beyin hasarının öğrenme bozukluğu ve gelişimsel sapmaya neden olabileceği de bilinmektedir.

Çocuklarda Öğrenme Güçlüğü Belirtileri

Okul öncesi dönem belirtileri

Dil gelişiminde gecikmeler, konuşma bozukluğu (yanlış telaffuz, kelime dağarcığının yavaş gelişmesi gibi belirtiler. Zayıf algısal- bilişsel yetenekler, Zayıf kavram gelişimi, Yetersiz motor gelişimdir.Ayrıca bellek ve dikkat problemleri de görülmektedir.

Okul dönemine ilişkin belirtiler

Akademik başarı, okul başarısı yaşıtlarına ve zekâsına göre geridir. Okuma becerisi, okuma hız ve niteliği açısından yaşıtlarına göre geridir. Harf-ses uyumları gelişmemiştir. Bazı harflerin seslerini öğrenemezler ve harfin şekli ile sesini birleştiremezler.

Yazma Becerisi

Kendi yaş aralıklarına göre yazı yazmaları yavaştır, yazarken bazı harf ve sayıları, kelimeleri ters yazarlar ve küçük harf hataları yaparlar. Dört işlemi yaparken zorlanırlar, parmak sayarlar, yanlış yaparlar, problemi çözüme götürecek işleme karar veremezler.Sayı kavramını anlamakta güçlük çekerler.Bazı aritmetik sembolleri öğrenmekte zorluk yaşarlar.Sınıf düzeyine göre çarpım tablosunu öğrenemezler.

Organize Olma Becerileri

Organize olamazlar, odaları, çantaları, eşyaları ve giysileri sürekli dağınık bırakırlar. Defter ve kitaplarını kötü kullanırlar ve yırtarlar.Yazarken gereksiz satır atlarlar, boşluk bırakırlar, sayfanın belirli bir kısmını kullanmazlar. Zamanı ayarlamakta güçlük çekerler veya ayarlayamazlar. Düşüncelerini organize edemezler.

Yönetim becerileri

Sağ- sol ayrımı yapamazlar.Yön bulmakta zorluk yaşarlar ve buna bağlı olarak doğu-batı, kuzey-güney kavramlarını anlayamaz ve karıştırırlar. Alt-üst, ön-arka kavramlarını karıştırırlar. Saati öğrenemezler ya da öğrenirken zorlanırlar.

Sıraya koyma becerisi

Haftanın günlerini, ayları, mevsimleri doğru saysalar bile karışık sorulduğunda karıştırırlar.

Sözel ifade becerisi

Duygu ve düşüncelerini sözel olarak ifade edemezler. Serbest konuşurken düzgün cümleler kuramazlar, heyecanlıdırlar.Bazı harflerin seslerini doğru olarak telaffuz edemezler ve sesler ve harfleri bağdaştıramazlar.

Motor Beceriler

Top yakalamazlar, bir nesneyi atmaları gerektiğinde doğru yere atamazlar.İp atlamak gibi harekete bağlı oyunlarda yaşıtlarına oranla başarısızlardır.

Disleksi Eğitimi

Disleksi rahatsızlığının en önemli tedavisi eğitimdir. Bu eğitim okulda verilen eğitimden farklıdır. Çocuk normal okullarında eğitimi devam ederken bireysel yada grup halinde özel bir eğitime tabi tutulurlar.Çocuklarda öğrenme güçlüğünü tamamen ortadan kaldıracak bir ilaç tedavi yöntemi bulunmamaktadır. Bu yüzden terapisel eğitimler kullanılmaktadır.

Disleksi Rahatsızlığı Olan Çocukların Genel Ortak Özellikleri

 1. Aktivite düzeyi normale göre yok denecek kadar azdır.
 2. Dikkat sorunu yaşarlar
 3. Koordinasyon sorunu çok fazla yaşarlar
 4. Görsel algı sorunları vardır
 5. Görsel figür-zemin ayırt etmede güçlük yaşarlar.
 6. Dil problemleri vardır
 7. Organizasyon bozukluğu yaşarlar
 8. Oryantasyon sorunları vardır
 9. Zaman sorunu yaşarlar
 10. Sosyal-duygusal davranış sorunları vardır
 11. Akademik beceri bozuklukları vardır

Yorum yapın